یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.
سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 2 (4-1400 - شماره پیاپی : 27) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 1 (2-1400 - شماره پیاپی : 26) - 15 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - (1-1399) - 36 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 2 (8-1398 - شماره پیاپی : 23) - 8 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 1 (10-1397 - شماره پیاپی : 22) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 2 (4-1397 - شماره پیاپی : 21) - 7 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 1 (11-1396 - شماره پیاپی : 20) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 2 (6-1396 - شماره پیاپی : 19) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 1 (8-1396 - شماره پیاپی : 18) - 9 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 1 (3-1395 - شماره پیاپی : 16) - 8 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - (ویژه نامه بهداشت روان، مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي 11-1394 - شماره پیاپی : 17) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 2 (مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي 9-1394 - شماره پیاپی : 15) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 1 (مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي 1-1394 - شماره پیاپی : 14) - 14 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 2 (مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي 8-1393 - شماره پیاپی : 13) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 1 (مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی 2-1393 - شماره پیاپی : 12) - 15 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 2 (پاييز و زمستان92 8-1392 - شماره پیاپی : 11) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 1 (2-1392 - شماره پیاپی : 9) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - (ویژه نامه سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش مهر 1392 6-1392 - شماره پیاپی : 12) - 15 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 2 (11-1391 - شماره پیاپی : 10) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 1 (مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی 5-1391 - شماره پیاپی : 7) - 13 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 2 (12-1390 - شماره پیاپی : 8) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 1 (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه 7-1390 - شماره پیاپی : 6) - 10 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 2 (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان 8-1389 - شماره پیاپی : 5) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 1 (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی بویه گرگان 6-1389 - شماره پیاپی : 4) - 9 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Research Development in Nursing and Midwifery

Designed & Developed by : Yektaweb